کلاس آموزش پینگ پنگ تنیس روی میز در تهران در باشگاه پینگ پنگ شمال تهران شرق تهران غرب تهران http://tehranpingpong.mihanblog.com 2019-01-19T20:51:22+01:00 text/html 2015-02-23T22:06:15+01:00 tehranpingpong.mihanblog.com محمد بدری کوهی باشگاه های پینگ پنگ کلاس آموزش پینگ پنگ تنیس روی میز در تهران http://tehranpingpong.mihanblog.com/post/2 <div><b><font face="times new roman, times, serif" color="#000099" size="5"><a href="http://www.aparat.com/pingpongclubs" target="_blank" title="فیلم های آموزشی و مسابقات جهانی پینگ پنگ" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">اینجا کلیک کنید برای تماشا و دانلود فیلم های مسابقات مردان و زنان پینگ پنگ جهانی</a></font></b></div><div><b><font face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><a href="http://www.aparat.com/tehranpingpong" target="_blank" title="صحنه های آهسته و تمرینات بازیکنان تیم های ملی تنیس روی میز"><b><font size="5" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">جهت تماشا و دانلود فیلم های آموزشی پینگ پنگ و تمرینات بازیکنان جهان اینجا کلیک کنید</font></b></a></div><div><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><a title="کانال تنیس روی میز" href="https://telegram.me/tabletennis_channel" target="_blank" style="text-decoration: none;"><font color="#ffcc00"><b><font face="times new roman, times, serif" size="6">کانال تلگرام</font><font size="4" face="times new roman, times, serif"> فیلم های مسابقات و آموزش و تمرینات بازیکنان و مربیان پینگ پنگ جهان ،&nbsp;</font><font face="times new roman, times, serif" size="6">همینجا کلیک کنید:</font></b></font></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a title="کانال تنیس روی میز" href="https://telegram.me/tabletennis_channel" target="_blank" style="text-decoration: none;"><font size="6"><font color="#ffcc00" face="times new roman, times, serif">&nbsp;Tabletennis_channel@</font><font color="#ffcc00" face="times new roman, times, serif">&nbsp; &nbsp; یا &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ffcc00" face="times new roman, times, serif">telegram.me/tabletennis_channel</font></font></a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p></div><div><a href="http://pingpongtehran.com" target="_blank" title="آدرس باشگاه های پینگ پنگ تهران"><b><font size="5" face="times new roman, times, serif"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);">آدرس کلیه باشگاه های پینگ پنگ تهران&nbsp;</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اینجا</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;کلیک کنید</font></font></b></a></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#999900"><b style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><br></b></font></div><div><a href="http://pingpongsalons.persianblog.ir" target="_blank" title="آدرس سالن های پینگ پنگ"><b><font size="5" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">آدرس باشگاه های پینگ پنگ بانوان و خانم ها اینجا کلیک کنید</font></b></a></div><div><b style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><br></b></div><div><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><a href="http://pingpongtehran.com" target="_blank" title="آدرس باشگاه های پینگ پنگ مختلط و خانوادگی"></a></b></font><div><a href="http://pingpongclubs.persianblog.ir" target="_blank" title="آدرس باشگاه های پینگ پنگ مختلط"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(102, 255, 255);">آدرس باشگاه های پینگ پنگ مختلط و خانوادگی&nbsp;اینجا&nbsp;کلیک کنید</b></font></a></div><div></div></div><div><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;">[http://www.aparat.com/v/fihaO]</p><p>[http://www.aparat.com/v/eigvl]</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">کلاس های آموزش پینگ پنگ ( تنیس روی میز ) تهران در باشگاه های پینگ پنگ اختصاصی تنیس روی میز در کلیه مناطق تهران</font></b></p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">مخصوص آقایان و بانوان مبتدی و حرفه ای در تمامی سطوح</font></b></p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">به روش مدارس تنیس روی میز چین (آموزش حرفه ای مخصوص سطح حرفه ای) &nbsp;و استرالیا (آموزش بچه ها و کودکان و بزرگسالان مبتدی)</font></b></p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">به مربیگری مربی برجسته فدراسیون تنیس روی میز<br>محمد بدری کوهی 09128126801<br>تنها مربی هر دو سبک متداول دنیا در ایران ، اروپایی (shake hand) و چینی(pen holder)</font></b></p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">و سایر مربیان مجرب و با تجربه و رزومه دار</font></b></p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">برای علاقمندان کلیه سنین<br>همراه با برنامه ی مخصوص بدنسازی تخصصی پینگ پنگ و برنامه تغذیه<br>با برگزاری مسابقات پینگ پنگ هفتگی<br>و معرفی بازیکنان مستعد به لیگ های تهران و ایران<br>دارای باشگاه پینگ پنگ و سالن پینگ پنگ اختصاصی تنیس روی میز در کلیه مناطق در شمال تهران ، شرق تهران ، غرب تهران ، جنوب تهران و در مرکز تهران<br>برگزاری مسابقات پینگ پنگ شهرداری سازمان ها و ادارات خصوصی و دولتی با کادر داوران فدراسیون پینگ پنگ&nbsp;<br></font></b></p><p><b style="text-align: right;"><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">برای اطلاع کامل از آدرس جامع کلیه باشگاه های پینگ پنگ تهران اعم از باشگاه های آقایان و بانوان به سایت های &nbsp;</font></b><a href="http://pingpongiran.com" target="_blank" title="سایت پینگ پنگ ایران با فیلم های آموزشی و مسابقات و باشگاه های پینگ پنگ"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="5">www.pingpongiran.com</font></b></a><b style="text-align: right;"><font color="#006600" face="times new roman, times, serif"><font size="4">&nbsp; &nbsp;</font><font size="6">و</font><font size="4"> &nbsp; &nbsp;</font></font></b><a href="http://pingpongtehran.com" target="_blank" title="باشگاه های پینگ پنگ تهران"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="5">pingpongtehran.com</font></b></a><b style="text-align: right;"><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">&nbsp; مراجعه کنید:</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="6">&nbsp;سایت پینگ پنگ ایران:<a href="http://pingpongiran.com" target="_blank" title="سایت تخصصی پینگ پنگ ایران و مسابقات و فیلم های آموزشی و باشگاه های پینگ پنگ ایران">www.pingpongiran.com</a></font></b></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b><font color="#006600">سایت پینگ پنگ تهران:&nbsp;</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b><a href="http://pingpongtehran.com" target="_blank" title="سایت پینگ پنگ تهران (فیلم های آموزشی و مسابقات و آدرس سالن های پینگ پنگ تهران)">www.pingpongtehran.com</a></b></font></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">نام تعدادی از باشگاه های پینگ پنگ:</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ پیام مخابرات واقع در زیر پل سیدخندان</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ مهر تابان واقع در خیابان پیروزی</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ محلاتی واقع در مینی سیتی محلاتی میدان شاهد</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ شهیدان صادق زاده واقع در جنب مترو سبلان، خیابان سبلان جنوبی کوجه حقگو</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ مفتح واقع در ابتدای خیابان پاسداران ، سه راه ضرابخونه&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ نامجو واقع در خیابان شهرآرا ، نبش کوجه بیست و سوم</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ پژواک واقع در میدان ولیعصر</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه پینگ پنگ رازی پردیس واقع در خیابان ولیعصر ، تقاطع خیابان پانزده خرداد ، میدان رازی ( گمرک )</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه قمر بنی هاشم واقع در شهر ری، خیابان فداییان اسلام</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">باشگاه شهرآرا واقع در خیابان شهرآرا ، پارک شهرآرا</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">.</font></b></p><p style="text-align: right;"><b><font color="#006600" size="4" face="times new roman, times, serif">.<br>.</font></b></p><p style="line-height: 18px;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large; line-height: normal;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><font color="#3333ff">این رشته ، بسیار مفرح و جذاب برای تقویت هوش ، بینایی ، سیستم عصب و عضله بوده و ضد آلزایمر ، افسردگی ، ضد سوختگی پوست ناشی از نور آفتاب و ضد آسیب دیدگی شایع در کلیه ورزش ها هست، آسیب دیدگی هایی از جمله آسیب دیدگی در فوتبال هنگام برخورد شدید زانوها در بازی فوتبال ، برخورد شدید تنه در بسکتبال ، برگشت انگشتان دست در والیبال هنگام دفاع روی تور یا فشار شدید به زانو پس از&nbsp;پرش به زمین بعد از اسپک زدن&nbsp;، برگشت ستون فقرات و جابجایی مهره ها و ایجاد دیسک در ژیمناستیک و ضربات و شوک های&nbsp;شدید در ورزش های رزمی هنگام برخورد شدید دست ها و پاها در این ورزش بی خطر و بی آسیب وجود ندارد.</font></span></span></strong><b><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br><font color="#6600cc"><br>همچنین جهت خرید راکت مخصوص پینگ پنگ که رویه های مربعی شکل و تخته راکت را جداگانه از ما خریداری میکنید و با چسب مخصوص توسط ما (مربی) چسبانده میشود و اضافه ی آن با تیغ یا قیچی بر روی تخته چوبی بریده میشود در برندهای مختلف کورنیلیو (cornilleau) که رتبه یک لاستیک سازی دنیا ساخت شرکت میشلن (MICHELIN) هست ، یینهه (YINHE) ، ایر (air) ، پالیو (palio) ، سان وی (sunwei) ، استیگا (STIGA) ،&nbsp;</font></font></b><b><font face="times new roman, times, serif" size="4"><font color="#6600cc">یاساکا (YASAKA)&nbsp;</font></font></b><b><font face="times new roman, times, serif" size="4"><font color="#6600cc">و غیره یا خرید روبات توپ پینگ پنگ توپ انداز یا خرید میز پینگ پنگ در تهران میتوانید با شماره ی 09128126801 &nbsp; یا &nbsp;09381318007 تماس بگیرید.</font></font></b></p><p style="line-height: 18px;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>در صورت عدم پاسخگویی لطفا اطلاعات خود &nbsp;از قبیل اسم و فامیل ، سن و سطح و محدوده سکونت خود را تلگرام یا اس ام اس کنید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود و اطلاعات باشگاه نزدیک به محل سکونت شما و شرایط ثبت نام از جمله شهریه و ساعات برگزاری کلاس اطلاع رسانی شود.</b></font><br><br><font size="4" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">همچنین میتوانید سفارش یا سوال خود را در رابطه با خرید رویه یا چوب راکت پینگ پنگ یا دستگاه ربات توپ انداز یا میز پینگ پنگ با برقراری تماس ( یا در صورت عدم پاسخگویی بدلیل مشغله کاری ) با ارسال پیامک به 09381318007 اطلاع دهید تا به شما در رابطه با جزئیات کالا تماس گرفته شود و پس از تحویل کالا درب منزل ، مبلغ را به مامور پست دهید.</font><br><font size="4" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">6037991834286126 محمد بدری کوهی ، بانک ملی</font></p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><a href="http://www.pingpongtehran.com/" target="_blank" title="کلاس آموزش پینگ پنگ تنیس روی میز در تهران سایت تخصصی آموزشی پینگ پنگ ایران"><b><font face="times new roman, times, serif" size="4">اینجا کلیک کنید برای دیدن آدرس جامع باشگاه های پینگ پنگ تهران و مطالب علمی و تخصصی حرفه ای روز تنیس روی میز جهان</font></b></a></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large; "><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><b><font color="#ff9966">فواید پینگ پنگ:</font></b></span></span></span></p> <div class="cnt post_list"> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">1-&nbsp;</font></span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">باعث ازدیاد وتقویت هوش و حافظه می گردد.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">2-</font><font color="#ff6666">&nbsp;</font></span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">تمرکز ودقت را افزایش می دهد و آلزایمر را درمان و پیشگیری میکند. چون در پینگ پنگ با توجه به هر نوع پیچی اعم از پیچ رو top spin ، پیچ زیر back spin ، پیچ بغل side spin یا بی پیچ no spin زاویه راکت با میز متفاوت هست و تمرکز و دقت فرد باید متوجه نوع چرخش و گردش توپ شود تا با توجه به نوع پیچ (پیچ زیر ، بغل ، رو ، بی پیچ) ، زاویه راکت لازم را تنظیم کند</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">3-</font></span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">&nbsp;100% از بیماری آلزایمر جلوگیری می کند.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">4-</font> </span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">بدون آسیب دیدگی وعوارض جسمی است.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">5-</font>&nbsp;</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">100%ازدرد کمر وزانو درد جلوگیری می کند چون باعث تقویت ماهیچه های کمر می شود.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">6-&nbsp;</font></span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">باعث تقویت قوه بینایی و دید می شود.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">7-</font>&nbsp;</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">درگیری،وبرخوردفیزیکی ندارد وتنش دراین ورزش پیش نمی آید.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">8-</font>&nbsp;</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">تمام اعضا وجوارح بدن در این ورزش درگیر هستند وتقویت می شوند.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">9-</font>&nbsp;</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;">ورزشی پر تحرک،مهیج ونشاط آوراست.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">10-</font> از بیماری مهلک وشایع سرطان سینه درخانم ها به طور معجزه آسایی جلوگیری می کند.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">11-</font> به دلیل تحرک زیاد وتنوع در حرکات ، نشاط آور است و 100% از بیماریهای روانی(افسردگی) جلو گیری می نماید.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">12-</font> حرکات انفجاری و فعالیت سنگین بدن که باعث فشار زیاد به عضلات و دردهای کمر و زانو و ناراحتی قلبی می شود مانند آنچه در ورزش های رزمی و پارکور و ژیمناستیک و ورزش های توپی مثل فوتبال و بسکتبال و والیبال دیده میشود، در این ورزش وجود ندارد.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">13-</font> همه افراد در هر سنی می توانند به این ورزش حتی به صورت حرفه ای بپردازند.</span></strong></span></p> <p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial" data-mce-style="font-family: arial;"><font color="#ff9966">14-</font> از ازدیاد وزن جلوگیری میکند وسبب کاهش چشم گیر وزن نیز می شود.</span></strong></span></p><p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;">[http://www.aparat.com/v/NrKqJ]</p><p style="DIRECTION: rtl" data-mce-style="direction: rtl;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 153, 102); font-size: xx-large;"><strong>خبر جدید:</strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: x-large; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong>ربات پینگ پنگ توپ انداز تنیس روی میز با نام ربات پینگ پنگ کورنیلیو آماده برای فروش به علاقمندان میباشد .</strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><strong>قیمت دستگاه توپ انداز پینگ پنگ ، 2 میلیون و 750 هزار تومن میباشد. یکی از بهترین وسیله ها برای رسیدن به پیشرفت در تنیس روی میز ، استفاده و تمرین با ربات پینگ پنگ توپ انداز هست و بسیاری از بازیکنان از جمله نوشاد عالمیان قهرمان ایران و سایر بازیکنان تیم های ملی جهان از ربات برای افزایش آمادگی جسمانی و بدنسازی و افزایش سرعت دست و سرعت رقص پا استفاده میکنند. در حقیقت بدنسازی و تمرین با ربات ، بعلت نبود خطای انسانی در پرتاب توپ با پیج</strong></span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><strong>&nbsp;دلخواه شما علت توصیه برای استفاده از ربات میباشد. ربات در نقاط مختلف میز ، توپ با&nbsp;پیج های مختلف در سرعت های مختلف ( سرعت پایین برای افراد مبتدی تر و سرعت بالا برای افراد متوسط و حرفه ای تر و بازیکنان تیم ملی که قابل تنظیم است &nbsp;) میاندازد. برخی ربات را مربی مینامند. بدلیل اینکه ربات بخشی از کار توپ اندازی مربیان حرفه ای تیم های ملی جهان را اجرا میکند و کلیه بازیکنان تیم های ملی کشورها بی تردید زمان هایی را برای توپ اندازی به وسیله ی مربی یا ربات میگذارند.&nbsp;</strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><strong>جهت خرید ربات تنیس روی میز به سایت فروشگاه پینگ پنگ بدری کوهی &nbsp;&nbsp;</strong></span><a href="http://tabletennisshop.ir" target="_blank" title="ربات پینگ پنگ"><b><font face="times new roman, times, serif" size="5">TABLETENNISSHOP.IR</font></b></a><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><strong>&nbsp;&nbsp; یا &nbsp;&nbsp;</strong></span><a href="http://pingpongshop.ir" target="_blank" title="ربات تنیس روی میز"><b><font face="times new roman, times, serif" size="5">PINGPONGSHOP.IR</font></b></a><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">&nbsp;</strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">مراجعه و با شماره های 09128126801 یا &nbsp;09381318007 نماینده مستقیم ربات پینگ پنگ در ایران تماس بگیرید.</strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">&nbsp;قیمت دستگاه پرتاب توپ پینگ پنگ 2 میلیون و 750 هزار تومن میباشد.</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><strong>در صورت عدم پاسخگویی لطفا اطلاعات خود از قبیل اسم و فامیل ، سن و محل سکونت خود را تلگرام و اس ام اس کنید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود و اطلاعات باشگاه نزدیک به محل سکونت شما داده شود.</strong></span><br><br><span style="font-size: large; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong>همچنین میتوانید سفارش یا سوال خود را در رابطه با خرید رویه ، چوب راکت پینگ پنگ ، خرید ربات تنیس روی میز توپ انداز یا میز پینگ پنگ با برقراری تماس ( یا در صورت عدم پاسخگویی بدلیل مشغله کاری ) با ارسال تلگرام یا اس ام اس به 09128126801 اطلاع دهید تا به شما در رابطه با جزئیات کالا تماس گرفته شود و توسط پست برای شما ارسال شود.</strong></span><br><span style="font-size: large; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><strong>6037991834286126 محمد بدری کوهی ، بانک ملی</strong></span></p></div> <p><br></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong><br></strong></font></p> <p style="color: rgb(52, 95, 138); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(52, 95, 138); line-height: 18px;"><strong><font face="times new roman, times, serif" size="4">کلاس پینگ پنگ ، کلاس پینگ پنگ در تهران ، آموزش پینگ پنگ ، آموزش پینگ پنگ در تهران ، آموزش تنیس روی میز ، آموزش تنیس روی میز در تهران ، کلاس تنیس روی میز ، کلاس تنیس روی میز در تهران ، کلاس تنیس ، کلاس تنیس در تهران ، باشگاه پینگ پنگ در تهران ، باشگاه پینگ پنگ تهران ، سالن پینگ پنگ تهران ، سالن پینگ پنگ در تهران ، رویه راکت پینگ پنگ ، رویه کورنیلیو ، رویه تارگت پرو ، رویه تارگت فورس کورنیلیو ، رویه تارگت ساند کورنیلیو ، رویه تارگت اولتیم کورنیلیو ، چوب یاساکا مالین سافت کربن ، چوب کورنیلیو ، چوب ارو سافت کربن،</font></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">سالن پینگ پنگ مجیدیه،سالن پینگ پنگ پاسداران،سالن پینگ پنگ سیدخندان،سالن پینگ پنگ ونک،سالن پینگ پنگ گاندی،سالن پینگ پنگ ظفر،سالن پینگ پنگ دروس،سالن پینگ پنگ تهران نو،سالن پینگ پنگ خیابان دماوند،سالن پینگ پنگ وحیدیه،سالن پینگ پنگ صفا،</strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">کلاس پینگ پنگ شرق تهران،کلاس پینگ پنگ،آموزش پینگ پنگ،آموزش پینگ پنگ تهران،آموزش تنیس روی میز،آموزش تنیس روی میز تهران،کلاس تنیس،کلاس تنیس در تهران،کلاس تنیس روی میز تهران،باشگاه پینگ پنگ تهران،سالن پینگ پنگ تهران،باشگاه تنیس روی میز،باشگاه تنیس روی میز تهران،سالن تنیس روی میز در تهران،سالن پینگ پنگ شهر ری،سالن پینگ پنگ سعدی،سالن پینگ پنگ حافظ،سالن پینگ پنگ امامت،سالن پینگ پنگ پیروزی،سالن پینگ پنگ نبرد،سالن پینگ پنگ آیت الله کاشانی،سالن پینگ پنگ انقلاب،سالن پینگ پنگ امام حسین،سالن پینگ پنگ چهارراه قصر،سالن پینگ پنگ غرب تهران،سالن پینگ پنگ شمال تهران،سالن پینگ پنگ میدان ولیعصر،سالن پینگ پنگ خیابان ولیعصر،سالن پینگ پنگ میثم،سالن پینگ پنگ چهارراه میثم،رویه پینگ پنگ،راکت پینگ پنگ،چوب پینگ پنگ،رویه سرایور باترفلای،میز پینگ پنگ،فروش میز پینگ پنگ</strong></p> </div> text/html 2015-02-23T16:24:20+01:00 tehranpingpong.mihanblog.com محمد بدری کوهی فواید رشته بدون آسیب پینگ پنگ ( یا تنیس روی میز ) http://tehranpingpong.mihanblog.com/post/3 <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large; line-height: normal; text-align: start;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><font color="#3333ff">این رشته مفرح و جذاب برای تقویت هوش ، بینایی ، سیستم عصب و عضله بسیار مفید میباشد و ضد آلزایمر ، افسردگی ، ضد سوختگی پوست ناشی از نور آفتاب و ضد آسیب دیدگی شایع در کلیه ورزش ها هست، آسیب دیدگی هایی از جمله آسیب دیدگی در فوتبال هنگام برخورد شدید زانوها در بازی فوتبال ، برخورد شدید تنه در بسکتبال ، برگشت انگشتان دست در والیبال هنگام دفاع روی تور یا فشار شدید به زانو پس از&nbsp;پرش به زمین بعد از اسپک زدن&nbsp;، برگشت ستون فقرات و جابجایی مهره ها و ایجاد دیسک در ژیمناستیک و ضربات و شوک های&nbsp;شدید در ورزش های رزمی هنگام برخورد شدید دست ها و پاها در این ورزش بی خطر و بی آسیب وجود ندارد.</font></span></span></strong></p><p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><b style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><br></b></p><p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><b style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">فواید پینگ پنگ:</b></p><p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><b style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">1-ورزشی پر تحرک،مهیج ونشاط آوراست.</b></p> <p style="text-align: right; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>2-بدون آسیب دیدگی وعوارض جسمی است.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>3-درگیری،وبرخوردفیزیکی ندارد وتنش دراین ورزش پیش نمی آید.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>4- 100%ازدرد کمر وزانو درد جلوگیری می کند چون باعث تقویت ماهیچه های کمر می شود</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>5-تمام اعضا وجوارح بدن در این ورزش درگیر هستند وتقویت می شوند.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>6-باعث ازدیاد وتقویت هوش وحافظه می گردد.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>7-باعث تقویت قوه ی بینایی و دید می شود.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>8-تمرکز ودقت را افزایش می دهد.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>9- 100% از بیماری آلزایمر جلوگیری می کند.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>10-از بیماری مهلک وشایع سرطان سینه درخانم ها به طور معجزه آسایی جلوگیری می کند.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>11-به دلیل تحرک زیاد وتنوع در حرکات ، نشاط آور است و 100% از بیماریهای روانی(افسردگی) جلو گیری می نماید.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>12-حرکات انفجاری وفعالیت سنگین بدن که باعث فشار زیاد به عضلات ودردهای کمر و زانو وناراحتی قلبی می شود مانند آنچه در ورزش های رزمی ، ژیمناستیک ، و ورزش های توپی درگیرانه مثل فوتبال ، بسکتبال و والیبال دیده میشود در این ورزش مفرح پینگ پنگ وجود ندارد.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>13-همه ی افراد در هر سنی می توانند به این ورزش حتی به صورت حرفه ای بپردازند.</b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0.5em 0px; direction: rtl;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>14- از ازدیاد وزن جلوگیری کرده وسبب کاهش چشم گیر وزن نیز می شود.</b></font></p> text/html 2014-09-10T02:55:29+01:00 tehranpingpong.mihanblog.com محمد بدری کوهی پینگ پنگ http://tehranpingpong.mihanblog.com/post/4 <div class="cnt post_list"> <p style="DIRECTION: rtl"><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span data-mce-style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><font color="#3333ff">این رشته ی مفرح و جذاب برای تقویت هوش ، بینایی ، سیستم عصب و عضله بسیار مفید میباشد و ضد آلزایمر ، افسردگی ، ضد سوختگی پوست ناشی از نور آفتاب و ضد آسیب دیدگی شایع در کلیه ورزش ها هست، آسیب دیدگی هایی از جمله آسیب دیدگی در فوتبال هنگام برخورد شدید زانوها در بازی فوتبال ، برخورد شدید تنه در بسکتبال ، برگشت انگشتان دست در والیبال هنگام دفاع روی تور یا فشار شدید به زانو پس از&nbsp;پرش به زمین بعد از اسپک زدن&nbsp;، برگشت ستون فقرات و جابجایی مهره ها و ایجاد دیسک در ژیمناستیک و ضربات و شوک های&nbsp;شدید در ورزش های رزمی هنگام برخورد شدید دست ها و پاها در این ورزش بی خطر و بی آسیب وجود ندارد.</font></span></span></strong></p><p style="DIRECTION: rtl"><span style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>تنیس روی میز&nbsp;یا&nbsp;پینگ پنگ&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="ورزش" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4">ورزشی</a>&nbsp;است که روی&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="میز" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2">میز</a>&nbsp;انجام می‌شود و دو یا چهار بازیکن در آن مشارکت دارند و هر بازیکن یک&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="راکت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA">راکت</a>دارد و با بهره گیری از آن به&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" class="mw-disambig" title="توپ" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE">توپ</a>&nbsp;ضربه می‌زند. در وسط میز یک تور قرار دارد و برخورد توپ موقع برخورد با آن تابع قوانین خاصی است. توپ در این&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="ورزش" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4">ورزش</a>&nbsp;سبک (سفید یا نارنجی رنگ) و توخالی است. جنس میز از&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="چوب" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8">چوب</a>&nbsp;و سخت است.</b></font></span></span> </p></div> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><span id=".D9.BE.DB.8C.D8.B4.DB.8C.D9.86.D9.87" class="mw-headline"><b>پیشینه</b></span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket"><br></span></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>خاستگاه این بازی&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="بریتانیا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7">بریتانیا</a>&nbsp;است که در سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ شاهزادگان (زمان ملکه ویکتوریا) طبقهٔ بالا پس از خوردن ناهار برای سرگرمی به آن می‌پرداختند. گویا در آن زمان آن‌ها ترجیح می‌دادند تا به جای آنکه در زیر آفتاب&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="تنیس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3">تنیس</a>&nbsp;بازی کنند به انجام ورزشی بپردازند که در زیر سقف باشد، پس تنیس روی میز را ساختند.</b></font></span></p> <h2 style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><span id=".DA.86.DA.AF.D9.88.D9.86.DA.AF.DB.8C_.D8.A8.D8.A7.D8.B2.DB.8C" class="mw-headline">چگونگی بازی</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket"><br></span></span></font></span></h2> <div style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)" class="thumb tleft"> <div class="thumbinner"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" class="image" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Table_Tennis_Table.JPG"><font size="3"><b><img class="thumbimage" alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/6/63/Table_Tennis_Table.JPG/499px-Table_Tennis_Table.JPG" width="499" height="271" data-file-width="690" data-file-height="375"></b></font></a></span> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b></b></font></span>&nbsp;</div><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>ابعاد میز پینگ پنگ.</b></font></span></div></div></div> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>پس از ضربهٔ سرویس که می‌بایست در نیمهٔ زمین فرد آغازگر بر زمین بخورد٫ در ضربه‌های بعدی توپ باید فقط در نیمهٔ زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو نیمهٔ زمین با یک تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمین حریف فرود نیاید یک&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" class="mw-disambig" title="امتیاز" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2">امتیاز</a>&nbsp;به حریف اضافه می‌شود و اگر توپ در زمین حریف فرود آید و پس از آن حریف نتواند توپ را به زمین طرف مقابل بزند یک امتیاز به فردی که ضربه را زده افزوده می‌شود.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر در ضربه اول، توپ پس از اینکه به زمین خورد، به تور بخورد و سپس در زمین حریف اصابت کند نت حساب می‌شود وفردیکه آغازگر است باید دوباره ضربه را بزند و هیچ امتیازی برای کسی حساب نمی‌شود</b></font></span></p> <h2 style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><span id=".D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D8.AA.D8.B9.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D9.81" class="mw-headline">شناسه‌ها و تعاریف</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket"><br></span></span></font></span></h2> <h4 style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><span id=".DA.86.DA.A9.DB.8C.D8.AF.D9.87" class="mw-headline">چکیده</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket"><br></span></span></font></span></h4> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>توپ از اخرین لحظه‌ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد، پیش از پرتاب برای زدن سرویس، رالی یک لت یا یک امتیاز محسوب می‌شود.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>یک لت عبارت است از یک رالی که نتیجهٔ آن در شمارش بازی منظور نمی‌شود.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>یک امتیاز عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می‌شود.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>دست بازی دستی است که راکت را می‌گیرد.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>دست آزاد دستی است که راکت را نمی‌گیرد.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده‌است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" class="mw-redirect" title="مچ دست" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA">مچ دست</a>&nbsp;بازی به توپ ضربه بزند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد می‌کند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>زننده سرویس بازیکنی است که اولین ضربه را در یک «رالی» به توپ وارد می‌کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>گیرنده سرویس بازیکنی است که دومین ضربه را در یک «رالی» به توپ وارد می‌کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>داور شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب می‌شود.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b><a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" class="mw-redirect" title="کمک داور" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">کمک داور</a>&nbsp;شخصی است که در زمان تصمیم گیری‌های ویژه به داور کمک می‌کند.</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده‌است.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>زمانی که توپ از هر منطقه‌ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند، در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور آن «عبور کرده» تلقی خواهد شد.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>خط پایانی خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.</b></font></span></li></ul> <h4 style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><span id=".D8.B4.D8.B1.D8.AD_.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7" class="mw-headline">شرح شناسه‌ها</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket"><br></span></span></font></span></h4> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>سرویس درست:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>در آغاز یک سرویس، توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>سپس زننده سرویس توپ را تقریباً با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ، پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل ۱۶ سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن، بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد. در زمان نگه داشتن توپ برای سرویس حریف باید قادر به دیدن حراقل 80 درصد توپ باشد. در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است، زننده سرویس به آن ضربه وارد می‌کند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن، مستقیماً با زمین حریف تماس حاصل کند. در بازی‌های دو نفره، توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد می‌شود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد. ضمناً پس از انجام سرویس، دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>بازیکن مسئول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد (برای اولین بار) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا می‌کند (لت) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمی‌شود.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>در صورت تکرار بندبالا (تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>در صورتیکه سرویس آشکارا غلط باشد، هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>استثنائاً، در صورتیکه داور، پیش از مسابقه از ناتوانی‌های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد می‌تواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>برگشت صحیح:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیماً از بالا و یا از کنار مجموعه تور عبور کند و یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصابت کند.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>ترتیب بازی:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>در بازی‌های انفرادی، زننده سرویس ابتدا باید یک سرویس صحیح را اجرا کند، سپس گیرنده سرویس، یک برگشت صحیح را اجرا کند و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند. در بازی‌های دو نفره، ابتدا زننده سرویس، باید یک سرویس صحیح را اجرا کند، سپس گیرنده سرویس، یک برگشت صحیح انجام داده، بعد از آن همبازی زننده سرویس، یک برگشت درست انجام می‌دهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>لت:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>یک رالی در موارد زیر یک «لت» محسوب می‌شود: در صورتیکه توپ در سرویس در حین عبور از محوطه تور، به آن برخورد کند، مشروط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یا گیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند؛</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>درصورتیکه سرویس زمانی اجرا شود که گیرنده سرویس با همبازی او آمادگی لازم را نداشته و هیچگونه اقدامی در جهت وارد کردن ضربه به توپ انجام ندهند؛</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>در صورتیکه بنا به دلایلی که خارج از کنترل بازیکن است، سرویس غیر صحیح یا برگشت غیر صحیح و یا عملی مغایر با قوانین بازی صورت گرفته باشد؛</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>در صورتیکه بازی توسط داور یا کمک داور متوقف شود.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>بازی را در موارد زیر می‌توان متوقف ساخت: به منظور تصحیح اشتباهی که در سرویس، دریافت و یا زمین رخ داده‌است؛ بمنطور اعلام سیستم تسریع؛ بمنظور اخطار یا جریمه بازیکن؛ اگر عواملی باعث اختلال در شرایط بازی شود به نحوی که در نتیجه رالی تاثیر بگذارد.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>امتیاز:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>به غیر از مواردی که رالی، یک لت محسوب می‌شود، در موارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب می‌کند:</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li> <ul> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر حریف او نتواند یک سرویس صحیح اجرا کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح اجرا کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر پس از آنکه یک سرویس صحیح با یک برگشت صحیح را انجام داد، توپ پیش از آنکه توسط حریف زده شود به جایی غیر از مجموعه تور اصابت کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر توپ پس از آنکه توسط حریف زده شد، بدون اصابت با زمین او از خط انتهایی عبور کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر حریف مانعی بر سر راه توپ ایجاد کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر حریف دو مرتبه متوالی به توپ ضربه وارد کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر حریف با طرفی از راکت که سطح آن فاقد لاستیک است به توپ ضربه وارد کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر بازیکن مقابل و هر آنچه که پوشیده یا حمل می‌کند، سطح بازی را حرکت دهد.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر بازیکن مقابل و هر انچه که پوشیده و یا حمل می‌کند، به محموعه تور اصابت کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>اگر بازیکنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتی که توسط اولین زننده توپ و اولین گیرنده توپ تعیین شده‌است به توپ ضربه وارد کنند.</b></font></span> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>و مواردی که در قسمت مربوطه به سیستم تسریع) به آنها اشاره خواهد شد.</b></font></span></li></ul> </li><li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>گیم:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>بازی از پنج گیم ۱۱ امتیازی تشکیل می‌شود. هر بازیکن یا زوجی که زودتر به امتیاز ۱۱ دست یابد، برنده گیم خواهد بود، مگر انکه دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰ دست یابند. در این صورت برنده، بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>میز:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>سطح روی میز که سطح بازی نامیده می‌شود، باید به صورت مستطیل بوده طول آن ۲/۷۴ متر و عرض آن ۱/۵۲۵ متر باشد. این میز که در سطح افقی قرار می‌گیرد باید ۷۶ سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد. سطح موثر بازی کناره‌های عمودی میز را در بر نخواهد گرفت. سطح بازی می‌تواند از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع ۳۰ سانتیمتری رها شود به اندازه ۲۳ سانتیمتر به سمت بالا جهش داشته باشد. سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت به صورت تیره و مات و بدون و بازتاب نور باشد و خط سفید کناری به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد طول (لبهٔ ۲/۷۴ متری) و خط سفید انتهایی به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد عرض (لبه ۱/۵۲۵ متری) کشیده می‌شود. سطح بازی به وسیله یک تور عمودی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. این تور موازی با خطوط انتهایی و به طور یکنواخت از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده می‌شود. در بازیهای دو نفره، هر زمین به وسیلهٔ یک خط میانی سفید رنگ به عرض ۳ میلیمتر به دو قسمت مساوی به نام «نیم زمین» تقسیم می‌شود. این خط میانی به موازات خطوط کناری کشیده خواهد شد و باید جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب شود.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>مجموعه تور:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>مجموعه تور شامل تور، ضمائم آن، پایه‌های مربوطه و گیره‌هایی است که مجموعه تور را به میز متصل می‌کند. تور باید به وسیلهٔ طنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتیمتر بسه شده متصل شود و حد خارجی این دو پایه نیز باید ۲۵/۱۵ سانتیمتر خارج از خط کناری میز باشد. بخش بالای تور در سرتاسر طول آن باید به ۲۵/۱۵ سانتیمتر از سطح بازی ارتفاع داشته باشد. بخش پایین تور، در سرتاسر طول آن باید تا حد امکان به سطح بازی نزدیک بوده و قسمتهای انتهایی دو طرف تور نیز تا حد امکان نزدیک و چسبیده به میله‌های نگهدارنده تور باشد.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>توپ:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>توپ باید کروی شکل و قطر ان ۴۰ میلیمتر باشد. وزن توپ باید ۷/۲ گرم باشد. جنس توپ باید از سلولوئید با مواد پلاستیکی مشابه و رنگ آن سفید مات یا نارنجی مات و بدون انعکاس نور باشد. توپ دارای ضریب ارتجاعی ۰٫۹۴ بوده و در مقابل ضربه‌های محکمی که قریب به ۱۸۰&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="کیلومتر بر ساعت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA">کیلومتر بر ساعت</a>&nbsp;سرعت به آن می‌دهد به خوبی مقاوم می‌باشد.</b></font></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"> <li><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>راکت:</b></font></span></li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>راکت می‌تواند به هر شکل، اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد اما تیغه (چوب) آن باید صاف و محکم باشد. حداقل ۸۵ ٪ از ضخامت تیغه راکت (چوب راکت) باید از چوب طبیعی باشد. یک لایه چسبانک در میان تیغه راکت می‌تواند به کمک مواد الیافی مانند&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="الیاف کربن" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86">الیاف کربن</a>،&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" title="الیاف شیشه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87">الیاف شیشه</a>، یا کاغذ فشرده، محکم و تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از ۵/۷ درصد کل ضخامت و یا ۵۳/۰ میلیمتر باشد (در این محاسبه هر کدام عدد کمتری باشد در نظر گرفته می‌شود).هر طرف تیغه یا چوب راکت که برای ضربه زدن به توپ مورد استفاده قرار می‌گیرد باید از جنس لاستیک معمولی عاجدار که عاج آنها به طرف بیرون است ، پوشیده شود که در این صورت ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از ۲ میلیمتر تجاوز کند، و یا از جنس لاستیک دو لایه با عاج‌های به طرف داخل یا خارح بوده که ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از ۴ میلیمتر بیشتر باشد. لاستیک عاجدار معمولی عبارت است از یک لاستیک بدون منفذ از نوع طبیعی یا مصنوعی که عاج‌های آن به طور یکنواخت قرار گرفته‌اند. تراکم این عاج‌ها نباید کمتر از ۱۰ عاج و بیشتر از ۳۰ عاج در هر سانتیمتر مربع باشد.</b></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'arial black', arial"><font size="3"><b>لاستیک دو لایه عبارت است از یک لایه اسفنج منفذدار که با یک لایهٔ بیرونی لاستیک عاجدار معمولی با ضخامت حداکثر ۲ میلیمتر پوشیده شده‌ است .تیغه راکت، لایه بین آن، لایه‌های پوشش و یا لایه‌های چسب بین آن که در قسمتی از راکت قرار داشته باشند که ضربه‌ها با آن زده می‌شود، باید یکنواخت بوده و دارای ضخامت یکسانی باشند. سطح رویه یک طرف راکت و یا سطح تیغه راکت که رویه نداشته باشد، باید به&nbsp;<a style="COLOR: rgb(64,98,10); TEXT-DECORATION: none" class="mw-redirect" title="رنگ قرمز" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2">رنگ قرمز</a>&nbsp;روشن و مات و طرف دیگر آن سیاه باشد. عدم یکنواختی در سطح رویه راکت حتی به صورت جزئی و یا عدم یکنواختی در رنگ ان که به دلیل ضربه خوردن یا ساییدگی رخ داده باشد مجاز است مشروط بر آنکه منجر به تغییر در کل خصوصیان سطح رویه راکت نشود. در آغاز هر مسابقه و هر زمان که در طول مسابقه، بازیکن راکتش را عوض کند باید راکتی که می‌خواهد از آن استفاده کند به حریفش و داور نشان دهد و اجازه امتحان کردنش را نیز به آنان بدهد.</b></font></span></p>